Analys av serum och plasma

Analys av serum och plasma

ALS Scandinavia erbjuder analys av serum och plasma för metaller (mineraler), metallspecieringar och isotoper. Blodplasma är blodets återstod när celler avlägsnats utan föregående koagulering av blodet. Plasmans funktion är att transportera viktiga ämnen till cellerna och består av ca.90 % vatten. Serum separeras genom att låta blod koagulera och sedan avlägsna blodkroppar och koaguleringsprotein. Serum är en transparent vätska med gulaktig ton.

ALS Scandinavia utför ackrediterad serum- och plasmaanalys med högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) och ackrediteringen omfattar 67 grundämnen.

SE VÅRA ANALYSPAKET

Forskning

ALS bedriver egen forskning i fälten för metall-, specierings- och isotopanalys av kliniska prover. Forskningen på ALS har resulterat i ett stort antal publikationer och konferenspapper. Klicka här för mer information om vår forskning och en förteckning över artiklar i ämnet kliniska prover. 

Frågor och svar

ALS Scandinavia får regelbundet frågor om metallanalys av kliniska prover och har därför sammanställt en företeckning över vanliga frågor och svar. 

Kontakta oss

Samtliga analyser av serum och plasma utförs på ALS laboratorium i Luleå. Vänligen kontakta vår kundtjänst på 090-28 9900 eller använd kontaktformuläret i menyn bredvid för att kontakta oss.

Kontakta oss