Det senaste tillskottet i ALS onlinetjänst är trenddiagram för analysresultat. I onlinetjänsten kan du nu konfigurera diagram baserat på ett urval av prover, parametrar, provpunkter för en viss tidsram, statisk eller dynamisk, och få det presenterat i ett önskat format.

 

Genom ett klick kan du sedan enkelt återkomma till dina sparade diagram och på nytt studera trenden med aktuella analysresultat. Du kan sedan ladda ner diagrammen som bilder om du vill använda dem i en rapport.

I denna uppdatering har vi även ändrat på layouten och likaså när det gäller den bakomliggande användarhanteringen. Detta för att framledes kunna skapa fler och bättre verktyg. Härnäst kommer vi att tillföra mer data till onlinetjänsten för att underlätta urvalet i exempelvis trenddiagrammen. I dag har vi av olika skäl viss data i olika fält, men en förbättring är på gång.

Vi förändrar ständigt vår onlinetjänst och strävar efter att du ska få så mycket stöd som möjligt samt för att undvika dubbelarbete och återkommande uppgiftslämnanden. 

Vi har nu alla förutsättningar att bygga vidare på den nya plattformen och har du önskemål som skulle förbättra ditt arbete som vi kan införa i onlinetjänsten tar vi tacksamt emot dina synpunker. Vänd dig till din kontaktperson hos oss som bäst förstår din verksamhet.