Från och med 1 april 2014 kommer samtliga referensvärden för kliniska prover att tas bort från vår hemsida och analysrapporter. 

Dessa ersätts samtidigt av jämförelsevärden som baseras på flertalet forskningsartiklar delvis författade av medarbetare på ALS Scandinavia AB.
Vi på ALS Scandinavia AB är experter på att utföra metallanalyser av kliniska prover men har tyvärr inte möjlighet att ansvara för att upprätthålla aktuella referensvärden för samtliga element då detta är ett område under ständig förändring. För referensvärden hänvisar vi därför till exempelvis läkare och/eller toxikologer. Koncentrationerna av olika metaller kan bero på en rad faktorer såsom geografisk hemvist, kost, kön eller om personen är rökare eller icke rökare. Referensvärden varierar dessutom mellan olika undersökningar.

På grund av ovanstående resonemang utför vi nu denna förändring och hänvisar istället till jämförelsevärden som tagits fram genom forskning på vårt laboratorium. Dessa skall inte användas som referensvärden.

Klicka här för att komma till våra jämförelsevärden (pdf)

För eventuella frågor, kontakta vår kundtjänst i Luleå på 0920 – 28 99 00 eller info.lu@alsglobal.com