På önskemål från våra kunder har vi nu utvecklat ett Envipack anpassat för avfall- och byggnadsmaterial. ALS Scandinavias screeninganalys Envipack för jord- och vattenprover har använts i stora miljöprojekt under många år. Tack vare den omfattande analysen av både metaller och organiska ämnen ger analysen en god överblick över komplexa föroreningssituationer.

Analyspaketet består av närmare 150 parametrar och samtliga analyser är ackrediterade. Analyspaketet är lämpligt för material såsom betong, tegel, trä m.m. Analysen kan erbjudas expressanalys med svar redan efter 2 arbetsdagar om ingen omfattande provberedning krävs.

Omfattande som standard - Med möjligheter till ytterligare tillägg!

Envipack för avfall och byggnadsmaterial inkluderar som standard nedanstående analyser:

Cr6+ BTEX
Metaller Klorbensener
Fraktionering av alifater och aromater Klorerade alifater
PCB7 Klorfenoler
Klorerade pesticider Ftalater
PAHer inklusive 1-metylnaftalen, 2-metylnaftalen och bifenyl Fenoler
MTBE och styren  

Möjlighet finns att lägga till ytterligare ämnen, exempelvis PFAS eller klorparaffiner.

Klicka här för att se paketet i sin helhet.