Miljöarbete

ALS Scandinavia AB har ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringen gäller ALS Scandinavia AB i Sverige (Stockholm och Luleå), Norge (Oslo och Sarpsborg), Finland (Helsingfors). I miljöarbetet jobbar man kontinuerligt för en minimering av verksamhetens miljöbelastning som uppstår genom de tjänster och produkter som saluförs.

Till exempel mäts CO2-utsläpp från transporter och förbrukning av kemikalier på laboratoriet.

För frågor/synpunkter kontakta miljöansvariga:

Stockholm: Ingalill Rosén och Niina Veuro

Luleå: Martina Krekula och Anders Rydeker

Miljösamordnare, Norden: Jane Prochazka

Länkar

Miljöcertifikat: Environmental Management System Standard ALS Scandinavia AB

Miljöpolicy

Appen "Källsortera" för Android eller Apple