Observerar att prover för mikrobiologiska analyser måste vara hos laboratoriet i Danderyd senast kl. 12:00 torsdag 4 juli.