ALS Life Sciences i norra Europa har en vision om att vara klimatneutrala år 2035. För att kunna förverkliga vår vision rekryterar vi nu en Greenhouse Gas Emissions Controller som ska ansvara för att identifiera, kvantifiera och minimera våra utsläppskällor.   

Läs mer om tjänsten här.

cid:image002.png@01D285DE.49422030   Följ gärna oss på LinkedIn för att få uppdateringar om nya tjänster!

Vi satsar och ser ljust på framtiden, vill du vara med?

Välkommen med din ansökan!