Aktuellt

PFAS detekterat med TOP-assay i "PFAS-fria" brandsläckningsskum

20 jun 2019

Ett stort användningsområde för PFAS-ämnen har varit i brandsläckningsskum, då produkter med PFAS tål höga temperaturer. Vid nätverkets 11:e möte den 9:e maj presenterades en undersökning där sex olika produkter analyserades, varav fem skulle vara fria från PFAS-ämnen.

PFAS nätverkets möten organiseras av Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Proverna analyserades av ALS med en s.k TOP-Assay analys. Metoden går i korthet ut på att ett delprov upparbetas och ett antal PFAS-ämnen analyseras, därefter oxideras ett andra delprov med aktiverat persulfat och analyseras ännu en gång. Om något PFAS-ämne har ökat i halt beror detta sannolikt på okända PFAS-ämnen omvandlats under oxidationsprocessen.

Resultatet efter TOP-Assay analysen visade att halterna av PFAS ökade i samtliga ”PFAS-fria” produkter.

TOP-metoden kan användas  även för vanliga jord- och vattenprover för att avslöja dolda PFAS-ämnen.

Kontakta ALS för mera information.