Aktuellt

Nya paket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft

19 mar 2019

ALS har tagit fram tre nya analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft. Analypaketen omfattar 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid. För dessa ämnen finns experimentellt framtagna upptagsdata för beräkning av halter. 

I samarbete med Golder introducerar ALS en ny WMS-provtagare på den svenska marknaden och lanserar nya analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft.

Läs mer om passiv provtagning av porgas och ALS samarbetsprojekt med Golder (länk till artikel i Recycling)

Liten provtagare-flera användningsområden!

Provtagaren består av en glasvial med ett membran i locket och en absorbent som fångar flyktiga ämnen i porgas eller inomhusluft. Provtagaren kan placeras i små borrhål eller under en betongplatta då den bara mäter ca 35x10 mm. Den är motståndskraftig mot fukt och finns i tre olika utföranden som man väljer beroende på den miljö där mätningen ska ske. Provtagningstider mellan 1 till 30 dagar ger integrerade analysvärden över lång tid.


Utrustning för porgasprovtagning: Glasvial, ståltrådshållare och lina för upphängning. Påsar och glashylsa för transport.

Våra nya paket:

Meny E-1a, VOC i porgas
Meny E-1b, VOC i porgas, förorenade våta jordar
Meny E-2, VOC i inomhusluft

Läs mer om passiv provtagning i luft och vatten här.

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra passiva provtagare och analyspaket: 

Telefon: 08-5277 5200
E-mail: info.ta@alsglobal.com