Aktuellt

Bly i färg - ALS provtagningsinstruktioner i Målarnas facktidning

17 jun 2019

Målarnas facktidning skriver om hur Kent Utterström på ALS Scandinavia i samarbete med Sandå Sverige AB tagit fram förenklade instruktioner för provtagning av bly, asbest och PCB.

Problem med bly finns främst i äldre färg som målarna exponeras för vid slipning.

Personer som exponeras för tungmetaller bör regelbundet låta testa sig via företagshälsovården . ALS erbjuder även metallanalyser i blod och urin.