Plast finns överallt i samhället omkring oss och problemen med spridning av mikroplaster i miljön har uppmärksammats alltmer den senaste tiden.

Mikroplast är ett samlingsnamn för små, små plastfragment (1 nm till 5 mm). Mikroplaster kan bildas oavsiktligt när plastföremål sönderdelas eller slits, men de tillsätts också avsiktligt i olika produkter. Spridningen har många olika källor som partiklar från vägbanor och däck, kontsgräsplaner, tvätt av syntetfibrer osv. 

ALS erbjuder nu analys av partiklar i vatten för att upptäcka förekomst av mikroplaster. Analysen är kvalitativ för att identifiera vilka partikeltyper som förekommer i analysprovet. Klicka här för att se ALS analyspaket, A-4h.

För mer information om analys av mikroplaster hänvisas till kundtjänst ALS Stockholm.