Aktuellt

ALS Scandinavia introducerar ett utökat analysutbud för metaller i vatten

16 apr 2018

ALS Scandinavia introducerar ett nytt koncept för analyser av metaller i vatten och erbjuder nu paket för totalt ca.70 grundämnen. Samtliga grundämnen kan analyseras i rena sötvatten och förorenade vatten, med eller utan uppslutning.

ALS Scandinavias laboratorium i Luleå är specialiserat på grundämnesanalyser. Vi har lång erfarenhet av detta och har sedan länge kunnat analysera flertalet metaller från periodiska systemet. För att förbättra för dig som kund och göra det lättare att beställa metaller utöver våra standardpaket introducerar vi nu ett nytt koncept för metallanalys i vattenprover. Det innebär att vi kan erbjuda en helhetslösning för element i vatten där även analys av t.ex. ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller (REE) ingår.

Låga rapporteringsgränser som standard

ALS Scandinavia utför numera, som enda svenska kommersiella laboratorium, rutinmässigt analys av arsenik (As) och selen (Se) med högupplösande teknik (ICP-SFMS). Arsenik och selen är element som är kraftigt påverkade av olika interferenser. Med den högupplösande tekniken kan störningen separeras från analyten vilket innebär att vi kan ge en lägre rapporteringsgräns för dessa element än laboratorier som inte har tillgång till denna teknik. Dessutom är vår analysteknik den mest känsliga på marknaden vilket säkerställer låga rapporteringsgränser som standard hos ALS Scandinavia.

Tilläggselement och kombinationslösningar

Till flera av våra analyspaket för metaller i vatten erbjuder vi ett kraftigt utökat antal tilläggselement. Dessa element presenteras som tilläggspaket och kan analyseras vid samma tillfälle och med samma metod som de övriga metallerna.

Det går naturligtvis utmärkt att kombinera våra olika paket och element så att analysomfattningen motsvarar dina önskemål.

Frågor eller kommentarer?

Oavsett om du har frågor eller kommentarer om våra analyspaket för metaller är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst i Luleå.

Telefon: 0920-28 99 00
E-mail: info.lu@alsglobal.com