Med anledning av COVID-19 har ALS vidtagit åtgärder för att minska smittorisken på laboratorierna och vi har beredskap för att klara av en förvärrad situation. Denna sida uppdateras löpande för att förse er med aktuell information, både angående förändringar i våra tjänster och information om hur vi arbetar.

ALS följer alla råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att bidra till att spridningen i möjligaste mån minskas. Vi har vidtagit åtgärder för att minska smittorisken för personalen och har beredskap för att hantera laboratoriets bemanning om läget förvärras. 

 

Våra rutiner på laboratoriet för att upprätthålla normal produktionskapacitet

ALS laboratorier i Sverige håller öppet som vanligt med samma tjänster och analysutbud som tidigare. Expressanalyser och ALS Quick utförs med normal kapacitet. Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta med detta och vi har därför vidtagit åtgärder för att minska smittorisken hos vår personal. Några av de viktigaste åtgärderna vi har vidtagit finns nedan.

  • Distansarbete: De medarbetare som har möjlighet arbetar på distans. Vi arbetar också för att maximera antalet arbetsprocesser som kan utföras på distans, exempelvis kan laboratoriepersonal utföra visst arbete, som beräkningar, på distans.
  • Desinficering: För att minska smittorisken desinficeras gemensamma ytor kontinuerligt. Handsprit finns tillgängligt i alla utrymmen.
  • Fysisk distansering: Ett extra avstånd hålls till varandra när vi möts och pratar, detta gäller även i vår matsal. Möten hålls online så långt det är möjligt. 
  • Möjlighet till back-up: Våra laboratorier är utspridda i Sverige och Europa och vi har stora möjligheter att hjälpa varandra och omfördela arbetsuppgifter mellan laboratorierna om läget skulle förvärras på en ort.  
  • Besöksförbud: Generellt besöksförbud råder på våra laboratorier. 
  • Beredskapsplan: Vi planerar för troliga scenarier som kan uppkomma. Vi har exempelvis redan börjat planera för att kunna hantera situationen om förskolor och grundskolor stängs.

 

Förändringar i logistik 

Många av våra logistiktjänster är påverkade som en följd av de kraftiga neddragningarna inom rikesflyget. 

Förändringar i tider för inlämning och upphämtning av prover sker kontinuerligt och de aktuella tiderna finns i tabellen för inlämningsställen och upphämtningsorter på vår logistiksida. Denna sida uppdateras regelbundet för att innehålla aktuell information.

Kontaka våra logistikavdelningar: 

 

Information vid avvikelser 

Om signifikanta avvikelser i utbud eller svarstider uppträder i våra verksamheter så kommer vi naturligtvis omgående att gå ut med information gällande detta.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss!