Kundtjänst

Luleå (metaller)

Adress: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå. Se karta.

Tel: 0920-28 99 00. Fax: 0920-28 99 40. E-post: info.lu@alsglobal.com

Öppettider: 08.00-16.30 (oftast finns personal på plats före 08:00 och efter 16:30,
ring 0920-28 99 00 för besked).

Sista inlämningstid för ankomststämpel samma dag: 16.00.
OBS! Inlämningstider och öppettider förkortas 2 timmar dag före röd dag.

Kontakta någon av våra specialister

Anna Engberg (läkemedel, humanprover) 0920-28 99 63
Jenny Lundmark (elekronik) 0920-28 99 64
Sofie Hannu (laktester) 0920-28 99 09
Elina Engström 0920-28 99 03
Eva Lidman (laktester) 0920-28 99 02
Lars-Gunnar Omberg 0920-28 99 77
 

 

Täby (organiska ämnen)

Besöksadress: ALS Scandinavia AB, Maskinvägen 2, 183 71 Täby
Postadress: Box 511, 183 25 Täby. Se karta.

Tel: 08-5277 5200. Fax: 08-768 3423. E-post: info.ta@alsglobal.com

Öppettider: 08.00-16.30 (oftast finns personal på plats före 08:00 och efter 16:30, 
ring 08-5277 52 00 för besked).

Sista inlämningstid för ankomststämpel samma dag: 16.00.

För leverans av expressanalyser i önskad tid bör proven ankomma tidigare, helst före 15.00.
OBS! Inlämningstider och öppettider förkortas 2 timmar före röd dag.

Kontakta någon av våra specialister

Anna-Karin Revell  (dricksvatten, fysikalisk/kemiska analyser) 08-5277 5214
Andreas Fredman (rökgaser, inomhusluft) 08-5277 5210
Camilla Lundeborg (inomhusluft) 08-5277 5215
Elke Hålenius (mikroskopi, asbest) 08-5277 5212
Hedvig von Seth 08-5277 5232
Ingalill Rosén (passiv provtagning) 08-5277 5220
Jeanna Cederström (livsmedel) 08-5277 5224
Johan Nilsson (organisk kemi) 08-5277 5225
Maria Bigner 08-5277 5208
Sture Grägg (GC-MS-screening, oljeanalyser) 08-5277 5226
Ulrika Karlsson 08-5277 5209